مهارت های زندگی

 
 

                   

 

 

ورود شما را به سایت مهارت های زندگی خوش آمد می گوییم.

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه
 
 

مهارت  در ارتباط با خدا

ما دو نوع رابطه با خدا داریم. یکی ارتباط خصوصی است که در خلوت و نهان از مردم، با خدا داریم. مانند وقتی که نماز می خوانیم یا دعا و مناجات می کنیم. ارتباط...
پروردگار مرا موجودی مختار آفرید. انسان در این اختیارش ساخته می شود.  می تواند فرمان برد یا نافرمانی کند. این اختیار انسان زیباست. این اختیار انسان...
 
 
 
 

مهارت  در ارتباط با خلق

کینه توزی یکی از پرهزینه ترین و آسیب ناک ترین صفات ناپسند است...، اینکه انسان نمی تواند گذشت کند، نمی تواند فراموش کند... کینه هایی که انسان ها اصرار...
بسیاری از ما انسان ها «فراسَتی در درون» داریم و «سیاسَتی در بیرون».   بنابراین دیگران را در برابرِ«نقّاد» و «انتقاد»،   «قابل» و خود را...
 
 
 
 

مهارت  در ارتباط با خود

یاد من یکی از اجزای مهم وجود من است.... من بخش زیادی از زندگیم را با یادهایم می گذرانم.... خیلی از خوشی های من از یادهای خوش من است و خیلی از رنج های من...
آنکه از خودش بی خبر است چگونه می تواند از خدا خبر داشته باشد؟ .... چگونه می تواند از جهان هستی خبر داشته باشد؟.... آنکه از خودش بی خبر است چگونه می...
 
 
 
 

مهارت  در ارتباط با دنیا

تابحال فکر کرذه ایدکه یک راننده وقتی به شیشه جلو اتومبیل نگاه می کند، در واقع حواسش به آن سوی شیشه است و توجهی به خود شیشه ندارد؟ اگر توجه راننده به جای...
  «فرصتِ حیات» را باید به «نُصرتِ نجات» اندیشید، نه به «غمِ مُردن» و «اَلَمِ جان سپُردن»؛ امّا «دل پریشی» و «مرگ اندیشی»  به ما می گوید که...
 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین