مهارت های زندگی

 
 

                   

 

 

ورود شما را به سایت مهارت های زندگی خوش آمد می گوییم.

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه معرفی مشاورین
 
 

مهارت  در ارتباط با خدا

ﺍﻟﻮ ﺳﻼﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﻣﺰﺍﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﺷﻨﺎﺳﺖ ... ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﯾﮏ ﺻﺪﺍﺳﺖ ... ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ...
هر یک از یاران در منزلی به قافله سالار پیوست. یکی در منزل توبه یکی در منزل تسلیم یکی در منزل ایثار یکی در منزل فقر یکی در منزل طمانینه یکی در منزل محبت...
 
 
 
 

مهارت  در ارتباط با خلق

دلم تنگ شده برای یه شهری که حساب و کتاب توش نباشه دلم تنگ شده برای یه شهری که مردمش کاری جز عاشقی نداشته باشن دلم تنگ شده برای یه شهری که جیب ها یکی باشن...
یک راننده خوب نه تنها مراقب است با کسی تصادف نکند بلکه مراقبت می کند کسی هم با او تصادف نکند. در نقطه برخورد با دیگران نمی رود هرچند حق او باشد. عموم...
 
 
 
 

مهارت  در ارتباط با خود

بچه ها خیلی دلشان میخواهد بزرگترها نگاهشان کنند، حتی وقتی شیطنت می کنند، وقتی کاسه بشقابی می شکنند برای این است که نگاهشان کنند. انسان تشنه نگاه دیگران...
می توانی از گره های روحی عبور کنی اگر بخواهی، اگر نترسی. اگر اراده کنی که گامی به پیش برداری همه ذرات برایت فرش می گسترند. بگذر و بگذار زندگیت یک چشمه...
 
 
 
 

مهارت  در ارتباط با طبیعت

مانیتورها باز است اما پنجره ها بسته. این روزها همه بجای گل، تصویرش را می بینند. بجای اینکه گل برای هم بفرستند عکس گل برای هم می فرستند. به دیدن منظره های...
ماه می چرخد، زمین می چرخد، خورشید و منظومه و کهکشان همه و همه می چرخند و هیچیک بر جای نیستند.. کسی هست که آنها را تحویل می دهد و آنها در برابر تحویل محول،...
 
 
 
 
 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین