مهارت های زندگی

 
 

                   

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛

كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت.

وسائل الشيعه: ج 11، ص 398

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مشاوره مجموعه مشاوره ها امتحانات
 
 

امتحانات

Department: تحصیلی

Date: 07.07.2012 14:36:06

11.07.2012 12:36:57

Super User:

تست تستس تستست

11.07.2012 12:33:15

Super User:

قثقاتثقانثقنت

11.07.2012 12:32:33

Super User:

اتقثنقاثن انتقثاقنتثاقنتث

07.07.2012 14:36:06

جمیله طالقانی:

در مورد امتحانات سال آینده

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین