مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم.گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با خود می توانی از گره های روحی عبور کنی
 
 

می توانی از گره های روحی عبور کنی

ایمیل پرینت

می توانی از گره های روحی عبور کنی اگر بخواهی، اگر نترسی. اگر اراده کنی که گامی به پیش برداری همه ذرات برایت فرش می گسترند. بگذر و بگذار زندگیت یک چشمه جاری باشد تا زلال و شفاف بماند. چیزهایی را با خودت بردار و از خودت جدا نکن که واقعا با تست، برای تست، با تو می ماند و برای تو سودمند است. دعوت های منفی را رد کن. صداهای ناپسند را نشنو. دعوت های خوب را بپذیر. نشنو آن صدا را که می گوید مهربان نباش. نشنو آن صدا را که می گوید نگران باش. نشنو آن صدا را که می گوید انفاق نکن. نشنو آن صدا را که می گوید بدگمان باش. نشنو آن صدا را که می گوید عالم هستی تنگ است. نشنو آن صدا را که به تو القا می کند ناتوانی. تو می توانی خیلی خوب باشی. اگر خوبی هایت را محدود کردی دایره تنگ و ناچیزی برای هستی خویش ترسیم کرده ای. تو می توانی بزرگ باشی، خیلی بزرگ. می توانی خوب ترین باشی. می توانی به اسوه های انسانیت و قله های ارزش و کمال نزدیک و نزدیک تر شوی اگر بخواهی، اگر نترسی.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین