مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم.گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید ما از رگ گردن به انسان نزدیک‌تریم (ق/16)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با خدا هرکه ترک بندگی کرد زمین خورد
 
 

هرکه ترک بندگی کرد زمین خورد

ایمیل پرینت

هرکه ترک بندگی کرد زمین خورد و هر که به جایی رسید از بندگی بود. آنکه عربده می کشد روستایی ابلهی است که هنوز پا از روستایش بیرون نگذاشته تا بزرگی عالم را ببیند. اگر انسان بزرگی عالمی را  که در آن زندگی می کند دریابد و نسبت آن را با قد و قواره خودش بسنجد دیگر حرفی برای گفتن ندارد. همه گنده گویی ها ریشه در کوچکی ها و رشد نایافتگیها ونادانی ها و بی سوادی ها دارد. کیستی، آیۀ الله؟ دکتر؟ مهندس؟ کجایی، مشرق؟ مغرب؟ هرکه هستی و هرکجا، در برابر کتاب پیچیده و قطور آفرینش، ابجدخوانی هم نیستی. انسان نادان است باندازه ادعاهایش. دست انسان خالی است باندازه توهماتش. آنکه مدعی است مومن نیست ماتریالیست است هرچند طول رشته تسبیحش کیلومتر ها باشد. تو که خیلی مدعی هستی می توانی نمیری؟ تو که خیلی مدعی هستی می دانی کی و کجا سر بر بالین مرگ خواهی گذاشت؟ تو که مدعی هستی از ثری تا ثریا زیر قدمهای تو و تحت تصرف تست می توانی بیمار نشوی؟

مشکل اصلی و بزرگ امروز بشر، بادی است که در کله اوست. شرقی و غربی ندارد. مسلمان و غیر مسلمان ندارد. مرضی است مسری. درد اصلی امروز بشر زیاده گویی است.آنکه زیاد حرف بزند تاوان سنگینی بر اوست و درد سر زیادی را بر خویش تحمیل کرده است. بسیاری از گرفتاری های امروز بشر، هزینه ای است که او برای عربده کشیدن ها و بد مستی هایش می پردازد. باید سرش به سنگ بخورد. باید ناتوانی اش را ببیند. راه بر انسان هموار خواهد شد، مشکلاتش حل خواهد شد اگر پا از روستای کوچکش بیرون بگذارد، اگر دست از تکبر و نخوتش بردارد، اگر سر بر خاک بندگی بگذارد.  

موسوی مدنی

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین