مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌کنم.گفتی: فانی قریب من که نزدیکم (بقره/186)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با خدا فتح الفتوح مصطفی (ص)
 
 

فتح الفتوح مصطفی (ص)

ایمیل پرینت

مصطفی(ص) از شفقتی که با خلق داشت معجزه ای نشان نداد که حجت تمام شود و قومش هلاک شوند. معجزه او آیه آیه قرآن بود تا دل ها را بیدار کند و بسوی خود مجذوب کند و راه بگشاید و دره های سقوط را از نظرها دور کند. او یتیمی بود که یتیمان را خوب می شناخت و درک می کرد. امین حق و خلق بود. هم خلق گوهرهایشان را نزد او به امانت می گذاشتند و هم حق گوهر وحی را به او سپرد تا به مردمان برساند. طبیبی بود که همه بیمارانش را می خواست. از دست دادن یکی از آنها هم بر او گران بود. بزرگ بود، آنقدر بزرگ که هیچکس از شمول رحمت و شفقت او بیرون نبود. امیری بود که فتوحات او نه سرزمین ها که دل ها بود. آنقدر مهربان بود که حتی دلش برای آن یهودی که خاکستر بر سرش می ریخت تنگ شد و شنیدن خبر بیماری وی نگرانش کرد. مصطفی یکی یکی بر بالین بیمارانش حاضر می شد و به مهر نبض می گرفت و قطره قطره شهد شفا در کامشان می ریخت. خورشید مصطفی که طالع شد دل دشمنان لبریز از مهر به یکدیگر شد و برادری ها استوار گشت و پیمان ها بسته شد. او را از خانه و شهرش بیرون کردند اما او بسوی آنها بازگشت و آنها را در آغوش کشید و دست رحمت بسوی آنها دراز کرد. هرچند زبان ها بین مصطفی(ص) و دل ها نشسته بود اما او دل ها را می شناخت و نهان از زبان ها با دل ها سخن ها داشت و غلبه با دل ها بود. این فتح الفتوح مصطفی (ص)بود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین