مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: هیشکی نمی‌دونه تو دلم چی می‌گذره. گفتی: ان الله یحول بین المرء و قلبه( خدا حائل هست بین انسان و قلبش) (انفال/24)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با دنیا باز می روید گیاه
 
 

باز می روید گیاه

ایمیل پرینت

ماه می چرخد، زمین می چرخد، خورشید و منظومه و کهکشان همه و همه می چرخند و هیچیک بر جای نیستند.. کسی هست که آنها را تحویل می دهد و آنها در برابر تحویل محول، مقاومت نمی کنند بلکه متحول می شوند. همین است که آفرینش را زیبا کرده است. همین است که هیچ سالی تکراری نیست، هیچ گلی تکراری نیست و همه جلوه ها بدیع و خیره کننده اند. انسان نیز اگر خودش را کمال مطلق نمی داند پس باید تحویل محول را بپذیرد و متحول شود. حال، محور نیست محول، محور است.

اقیانوس در خروش است و رودها را به خویش می خواند و رودها در حرکتند تا به وصال اقیانوس برسند. آنکه اقیانوس نیست باید رودی شود و برود، تا بیکرانه، تا اقیانوس. آنکه اقیانوس نیست اگر بسوی اقیانوس نرود در رکودش می گندد و متعفن و تکراری و آزار دهنده می شود. جایگاه بروز موجودات ریز و درشت موذی می شود.

giah

گلها می شکفند و چشم های مشتاق را روشن می کنند. شاخه ها به بر می نشینند و دست های خالی را پر می کنند. چه بی نوا است آنکه نه می شکفد تا پاسخ تماشایی باشد و نه به بار می نشیند تا تشنگی تمنایی را یزداید.

 

شب و روز و ماه و سال می گذرد اما انسان با آنچه در دل و جانش اندوخته است می ماند، فراتر از امروز و فردا. هنگامی که دلی را شاد کرده به کسی چیزی نداده، سروری جاودانه در دل خویش اندوخته است. چون زخمی بر پیکری می نهد با تیغ تیز بر پیکر خویش یادگاری نوشته و زخمش همیشه خواهد ماند.

بهار می رسد و آنان که همچنان خود را از لطف نسیم پوشانده اند لقاح و رویش و زایشی را تجربه نخواهند کرد. درختی که در پوسته تنگ خویش هیچ دریچه ای به بی نهایت ندارد چگونه از تنگنای کاستی خویش می رهد و افزوده می شود؟

نیامدیم تا برجا باشیم و تماشاگر بی نصیب رفتن ها باشیم.نیامدیم تا همچنان در حال خویش از بهترین حال دور بمانیم. اینک آن محول است که تو را بسوی بهترین حال، تحویل می دهد اگر تو نیز بچرخی و متحول شوی.

باز از خواب برمی خیزد درخت، باز می روید گیاه

"موسوی مدنی"

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین