مهارت های زندگی

 
 

                   

گفتم: تا کی باید صبر کرد؟ گفتی: و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا تو چه می‌دونی! شاید موعدش نزدیک باشه (احزاب/63)

 

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با محیط طبیعی پیله کمال و وسیله استکمال
 
 

پیله کمال و وسیله استکمال

ایمیل پرینت
 
«فرصتِ حیات» را باید به «نُصرتِ نجات» اندیشید،
نه به «غمِ مُردن» و «اَلَمِ جان سپُردن»؛
امّا «دل پریشی» و «مرگ اندیشی» 
به ما می گوید که «میدانِ زندگی» و «جَوَلانِ ارزَندگی» 
نه «ممدود»،که بسی «محدود» است.
مرگ مرحله «فِصال» است و «وِصال»؛
«فصال از دارِ فانی» و «وصال یارِ جاودانی»!
دنیا،«زر» است و ما «ابوذر»!
جمعی در «خدمتِ زر»اند و گروهی «زر را به خدمت» می گیرند! 
دنیا،«صدف» است،نه «هدف»!
«گوهرِ انسان» در «صدفِ جهان»،
«تشکُّل می گیرد» و «تحوُّل می پذیرد».
خوشا آنان که دنیا را «پیله کمال» و «وسیله استکمال» می نگرند. 
شفیعی مطهر 
 
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین