مهارت های زندگی

 
 

                   

 

 

ورود شما را به سایت مهارت های زندگی خوش آمد می گوییم.

 
 
 
 
 
 

عشق

ایمیل پرینت

عشق ، رشد آفرین است و  شکوفه انسان فرهیخته است . و با عقل  به دست می آید و  همه موجودات  در حد رشد آفرینی شان دارای عشق هستند . ولی

عشق را صد ناز و استکبار هست...................... عشق با صد ناز می آید بدست

حرکت های پیدا و پنهان عالم ، بر محور عشقند .

                                                                                          (محمد علی هاذیزاده)

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین