مهارت های زندگی

 
 

                   

 

 

ورود شما را به سایت مهارت های زندگی خوش آمد می گوییم.

 
 
 
 
شما اینجا هستید: خانه مهارت ها مهارت در ارتباط با خلق آیا می توانی از حق تقدمت صرف نظر کنی؟
 
 

آیا می توانی از حق تقدمت صرف نظر کنی؟

ایمیل پرینت

یک راننده خوب نه تنها مراقب است با کسی تصادف نکند بلکه مراقبت می کند کسی هم با او تصادف نکند. در نقطه برخورد با دیگران نمی رود هرچند حق او باشد. عموم رفتارهای زندگی روزمره انسان مشمول این قاعده است. شاید در بسیاری از تصادف ها ظاهرا تو مقصر نیستی. پلیس هم به سود تو رای می دهد اما این تو بوده ای که در نقطه برخورد قرار گرفته ای. این تو بوده ای که دیگری را تحریک به برخورد کرده ای. این تو بوده ای که می توانسته ای ازین برخورد پیشگیری کنی. درست است که جرم و تقصیر تصادف کننده در جای خویش است اما تو هم مقصری. بسیاری از برخوردها معلول رفتار قربانی برخورد است. قانون بسیار ناتوان تر از آنست که علت ها را پوشش دهد بلکه تنها معلول را می بیند قانون عکس العمل را می بیند و برای آن مجازات تعیین می کند صرف نظر از اینکه کدام عمل منجر به این عکس العمل شده است. تو در خیابان از بسیاری از حق تقدم هایت صرف نظر می کنی چون می بینی آسیب در پی دارد. زندگی هم همیتطور است. خیلی جاها می توانستی از حق تقدمت صرف نظر کنی بالاخره هم با یک تفاوت سه چهار دقیقه ای به مقصد میرسی.

"موسوی مدنی"

 

 

 

توصیه به اخلاق و احسان برای همین است که فرد و همه اطرافیانش آرم تر زنگی گنند. برای همین است که از برخوردها پیشگیری شود.

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 
 
 
 

پیشنهادات  شما

نام
Please let us know your name.
پست الکترونیک
Please let us know your email address.
پیشنهاد
Please let us know your message.

معرفی  مشاورین